Prevencia proti škodcom je kritickou súčasťou úspešného a zdravého podnikateľského prostredia. Škodcovia, ako sú hlodavce, hmyz a ďalšie nežiaduce organizmy, môžu spôsobiť rozsiahle škody na majetku, zásobách a môžu dokonca ohroziť zdravie zamestnancov a zákazníkov. Okrem priamych škôd môžu škodcovia negatívne ovplyvniť reputáciu firmy a viesť k finančným stratám.

V tomto článku vám povieme, ako sa takýmto nepríjemnostiam vo firme vyhnúť.

Identifikácia škodcov

Rozpoznanie a identifikácia škodcov, ktorí môžu ohroziť váš podnik, je prvým krokom k účinnej prevencii. Najčastejšie sa v podnikateľských priestoroch vyskytujú hlodavce (ako sú myši a potkany), hmyz (napríklad mravce, šváby, termity) a ďalšie druhy, napríklad muchy a pavúky. Identifikácia sa často začína pozorovaním príznakov aktivít škodcov, ako sú výkaly, poškodenie materiálu, zvuky alebo viditeľné pozorovanie samotných škodcov.

identifikácia škodcov

Pravidelné kontroly

Systematické a pravidelné kontroly sú nevyhnutné na včasné odhalenie prípadných škodcov alebo ich aktivít. Tým sa zabezpečí, že možné problémy budú riešené skôr, ako sa stihnú rozšíriť.

 1. Stanovenie plánu kontroly: Vypracujte plán pravidelných kontrol, ktoré zahŕňajú vnútorné aj vonkajšie priestory vašej prevádzky.
 2. Zapojenie profesionálov: Pre dôkladné kontroly zvážte pravidelné zapojenie našich profesionálnych deratizačných služieb.
 3. Záznamy o kontrole: Udržujte podrobné záznamy o všetkých kontrolách a zistených problémoch, ako aj o prijatých opatreniach.

kontrola škodcov

Uzavretie vstupných bodov

Uzavretie potenciálnych vstupných bodov je efektívna fyzická bariéra proti škodcom. Tu je niekoľko krokov, ako môžete identifikovať a uzavrieť tieto vstupné body:

 1. Dôkladná kontrola budovy: Začnite s dôkladnou kontrolou celého obvodu vašej budovy. Hľadajte trhliny, dierky alebo iné otvory, ktoré by mohli slúžiť ako vstupné miesta pre škodcov. Zamerajte sa najmä na oblasti okolo dverí, okien, potrubí a strešných previsov.
 2. Utesnenie trhlín a otvorov: Použite vhodné materiály, ako sú silikónové tesniace hmoty, expandujúce peny alebo kovové mriežky, na utesnenie identifikovaných trhlín a otvorov. Uistite sa, že materiál, ktorý používate, je odolný voči škodcom a nepoškoditeľný.
 3. Inštalácia sieťok proti hmyzu: Na oknách a vetračných otvoroch inštalujte sieťky proti hmyzu, aby ste zabránili vniknutiu lietajúceho hmyzu do vnútra, pričom zároveň umožníte prirodzenú ventiláciu.
 4. Kontrola dverí a okien: Uistite sa, že dvere a okná dobre tesnia. Ak medzi dverami alebo oknami a ich rámom sú medzery, použite tesnenia alebo prahy, aby ste zabránili vstupu škodcov.
 5. Údržba strechy a žľabov: Pravidelná údržba strechy a žľabov môže zabrániť vzniku potenciálnych vstupných bodov. Uistite sa, že strecha je bez poškodení a žľaby sú čisté a bez uviaznutého odpadu, ktorý by mohol prilákať škodcov.

Udržiavanie čistoty

Udržiavanie čistoty v podnikateľskom prostredí je nielen základnou požiadavkou pre zdravé pracovné prostredie, ale je to aj jedna z najefektívnejších metód prevencie škodcov. Tu sú konkrétne kroky, ako zabezpečiť udržiavanie čistoty na vysokom štandarde:

 1. Pravidelné upratovanie: Stanovte harmonogram pravidelného upratovania, ktorý zahŕňa vysávanie, zametanie a umývanie podláh. Zamerajte sa na oblasti, kde sa môžu hromadiť zvyšky jedla, ako sú kuchyne, jedálne a miesta na odpočinok zamestnancov.

prevencia pred škodcami - upratovanie

 1. Správne skladovanie potravín: Všetky potraviny by mali byť skladované v pevných, uzatvárateľných nádobách. Toto zabraňuje v prilákaní škodcov, najmä myší, potkanov a hmyzu.
 2. Manažment odpadkov: Pravidelné vyprázdňovanie košov a používanie košov s pevnými viečkami môže znížiť riziko prilákania škodcov. Uistite sa, že odpadkové nádoby sú čisté a bez zvyškov, ktoré by ich mohli prilákať.
 3. Čistota kuchynských priestorov: Kuchynské priestory sú obzvlášť náchylné na prilákanie škodcov. Dôkladné čistenie, vrátane umývania riadu, čistenia povrchov a pravidelného čistenia odpadových zberných nádob, je nevyhnutné.
 4. Odstránenie stojatej vody: Škodcov, ako napríklad komáre, priťahuje stojatá voda. Uistite sa, že všetky oblasti, kde sa môže hromadiť voda (kvetináče, žľaby,…), sú pravidelne čistené a udržiavané bez vody.

Implementáciou týchto praktík môže podnik nielen predchádzať výskytu škodcov, ale tiež zabezpečiť čistejšie a zdravšie pracovné prostredie pre zamestnancov a zákazníkov.

Použitie odpudzovačov

Odpudzovače škodcov môžu byť účinným doplnkom k vašej stratégii prevencie škodcov. Existujú rôzne typy odpudzovačov, vrátane chemických, biologických a elektronických, ktoré môžete použiť:

 1. Chemické odpudzovače: Existujú špeciálne formulované chemické látky, ktoré slúžia ako odpudzovače pre určité typy škodcov. Dôležité je používať ich bezpečne a v súlade s odporúčaniami výrobcu.
 2. Biologické odpudzovače: To môžu byť prírodné látky alebo rastliny, ktoré prirodzene odpudzujú škodcov.
 3. Elektronické odpudzovače: Elektronické zariadenia, ktoré vydávajú ultrazvukové alebo elektromagnetické signály, môžu byť použité na odstrašenie niektorých typov škodcov. Ich účinnosť môže byť variabilná a je dobré ich používať ako súčasť širšej stratégie prevencie.

Implementáciou odpudzovačov môžete výrazne znížiť riziko infestácie škodcami. Ak potrebujete zistiť, ktoré prostriedky sú pre vás vhodné, radi vám poradíme v našej predajni.

Vzdelávanie zamestnancov

Vzdelávaním zamestnancov vytvárate prvú líniu obrany proti škodcom, čo môže výrazne prispieť k udržaniu vášho podnikového prostredia čistého, zdravého a bez škodcov.

škodcovia vzdelávanie zamestnancov

 1. Školenia a semináre: Organizujte pravidelné školenia alebo semináre o prevencii škodcov, ktoré zamestnancom poskytnú základné informácie o rôznych typoch škodcov, ich príznakoch, a ako efektívne reagovať na prvé známky infestácie.
 2. Informačné materiály: Vytvorte a distribuujte informačné brožúry, plagáty alebo e-maily, ktoré poskytujú užitočné tipy a najlepšie postupy pre prevenciu škodcov v pracovnom prostredí.
 3. Komunikačný kanál: Zabezpečte existenciu jasného komunikačného kanála, cez ktorý môžu zamestnanci nahlasovať príznaky škodcov alebo obavy týkajúce sa škodcov.

Aktualizácia preventívnych stratégií

Svet škodcov je dynamický, a preto je dôležité pravidelne revidovať a aktualizovať vaše preventívne stratégie.

 1. Hodnotenie efektivity: Pravidelne hodnoťte efektivitu vašich súčasných opatrení proti škodcom a identifikujte oblasti na zlepšenie.
 2. Zapojenie nových technológií a metód: Buďte otvorení novým technológiám a metódam v oblasti kontroly škodcov, ktoré môžu zvýšiť efektivitu vašich opatrení.
 3. Flexibilita: Buďte pripravení prispôsobiť svoje stratégie na základe nových výziev alebo zmenených podmienok vo vašej prevádzke.

Profesionálna deratizácia

Profesionálne služby deratizácie poskytujú odborné znalosti a riešenia prispôsobené konkrétnym potrebám vášho podniku. Tu je niekoľko kľúčových bodov, prečo a ako efektívne využívať naše služby deratizácie:

 1. Odborná identifikácia škodcov: Naši profesionáli v oblasti deratizácie majú skúsenosti s identifikáciou rôznych typov škodcov a rozumejú ich správaniu. Toto je kritické pre účinné riešenie problému.
 2. Vytvorenie prispôsobeného plánu: Na základe hodnotenia vašej situácie navrhneme prispôsobený plán kontroly škodcov, ktorý zohľadňuje špecifické potreby a požiadavky vášho podniku.
 3. Použitie pokročilých metód a produktov: Máme prístup k najnovším a najefektívnejším metódam a produktom na kontrolu škodcov, ktoré možno nie sú široko dostupné verejnosti.
 4. Prevencia a dlhodobá ochrana: Okrem riešenia existujúcich infestácií môžeme poskytnúť odporúčania zamerané na prevenciu budúcich problémov so škodcami.
 5. Šetrenie času a zdrojov: Využitie našich deratizačných ušetrí váš čas a zdroje, ktoré by inak boli vynaložené na menej efektívne interné metódy.

profesionálna deratizácia podniku

Zapojenie profesionálnej deratizačnej služby by malo byť súčasťou komplexnej stratégie prevencie škodcov pre každý podnik. Poskytuje nielen okamžité riešenia pre existujúce problémy, ale aj dlhodobú ochranu a bezpečnosť pre vás a vaše prostredie.

Potrebujete využiť naše služby vo vašej firme? Neváhajte nás kontaktovať:
Email: info@bezskodcov.sk
Tel.: 0917 660 394