Plynovanie obilia

Pilus, inak známy ako zrniar čierny (Sitophilus granarius), predstavuje jedného z najvýznamnejších škodcov obilnín na svete. Jeho prítomnosť môže spôsobiť vážne škody na úrode obilia a zásobách potravín, čo má priame aj nepriame dôsledky na potravinovú bezpečnosť.

My sme tu však pre vás, aby sme vám poskytli profesionálne služby a inovatívne riešenia na ochranu vášho obilia pred touto hrozbou.

Mám záujem

Pilus: Malý, ale ničivý

Tento nenápadný čierny chrobák je malý, ale ničivý. Často sa vyskytuje v skladoch, mlynoch a miestach, kde sa skladuje obilie. Jeho vzhľad môže byť zavádzajúci, pretože na prvý pohľad nemusí pôsobiť ako vážny problém. Avšak jeho larvy sú skutočnými ničiteľmi. Vajíčka samičiek pilusa sa kladú priamo do zŕn obilnín, a keď sa larvy vyliahnu, začnú konzumovať vnútro zŕn, čím spôsobujú ich poškodenie a stratu na výživných hodnotách.

Inovatívne riešenia od tímu Bezškodcov

Výzvou pri ničení živočíšnych škodcov, vrátane pilusa, je fakt, že niektoré druhy sú veľmi odolné a adaptívne voči tradičným metódam kontroly.

V boji proti pilusovi a ďalším škodcom obilia sa musíte spoľahnúť na profesionálov.

Tím Bezškodcov vám ponúka inovatívne a profesionálne riešenia v boji proti nim, vrátane fumigácie a plynovania obilia. Tieto metódy sú overené a efektívne.

Sme držiteľmi osvedčenia na odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí. Preto s využitím našich služieb môžete efektívne chrániť vaše zásoby obilia nielen pred týmto, ale aj inými škodcami.

Čo je fumigácia a plynovanie obilia?

Fumigácia je proces, pri ktorom sa používajú chemické látky vo forme plynov na kontrolu a elimináciu škodcov, ako sú hmyz, hlodavce a mikroorganizmy v skladoch, obilninách a iných priestoroch. Cieľom je zničiť všetky štádiá vývoja škodcov, od vajíčok po dospelé jedince. Fumiganty musia byť používané vždy odborne a bezpečne.

Plynovanie obilia je špecifický typ fumigácie, pri ktorom sa používajú plyny na ochranu obilnín pred škodcami, ako sú hmyz, hlodavce a mikroorganizmy. Plynovanie je často využívané pre svoju schopnosť prenikať do všetkých štruktúr obilia a skladištných priestorov, kde môže dôjsť k infestácii škodcami.

Mám záujem

Ochrana s ohľadom na životné prostredie

Naša filozofia spočíva v tom, že si uvedomujeme citlivosť ekosystému a snahy o minimalizovanie negatívneho dopadu na životné prostredie.

Toxické látky, ktoré používame, sú dôkladne testované a certifikované na splnenie najvyšších noriem bezpečnosti.

Fumigácia a plynovanie obilia sú realizované s maximálnym ohľadom na životné prostredie.

Chápeme, že účinná ochrana obilia nemusí byť na úkor prírody.

Správna aplikácia na správny čas

Kľúčom k úspešnej ochrane obilia pred pilusom je správne určenie času a spôsobu použitia toxických látok a zmesí. Je nevyhnutné sledovať biologické cykly a monitorovať populáciu škodcov na postihnutých miestach. Na základe týchto údajov môžeme prijať presné rozhodnutia o tom, kedy a akým spôsobom použiť prostriedky na kontrolu škodcov, vrátane fumigácie a plynovania obilia.

Pri aplikácii toxických látok na ochranu obilia je dôležité dodržať stanovené postupy a odporúčania.

Preto to nechajte na profesionálov.

Zabezpečíme správne dávkovanie toxických látok podľa odporúčaní výrobcu, aby sme dosiahli optimálnu účinnosť a minimalizovali riziko.

S našimi službami môžete mať istotu, že vaše zásoby obilia budú v bezpečí pred pilusom a inými škodcami. Spojte sa s nami ešte dnes a ochráňte svoje investície do obilných plodín.

Vaša úroda a potravinová bezpečnosť sú pre nás prioritou.

Mám záujem o túto službu

Potrebujete fumigáciu alebo plynovanie obilia? Kontaktujte nás, vyriešime váš problém.

Kontakt
Viac o dezinsekcii

Blog

Ďalšie články
Go to Top