Deratizácia

Ako váš spoľahlivý partner v boji proti hlodavcom, ponúkame odborné služby deratizácie, ktoré sú prispôsobené vašim individuálnym potrebám a špecifikám prostredia.

Naša stratégia zahŕňa prevenciu a účinné riešenia, vrátane mechanických a chemických metód, pričom vždy kladieme dôraz na ochranu zdravia a majetku.

Naše služby sú efektívne, ekologické a zamerané na zabezpečenie vášho pohodlia a bezpečnosti.

Mám záujem

Výhody deratizácie

  • Efektívna eliminácia hlodavcov zabraňujúca šíreniu chorôb ako toxoplazmóza,
    salmonelóza a ďalšie.
  • Prevencia pred škodami na majetku spôsobenými hlodavcami.
  • Zníženie rizika škôd na obchodnom inventári.
  • Prispôsobené riešenia pre rôzne typy priestorov a situácií.
  • Použitie bezpečných a schválených metód ochrany zdravia.
  • Dlhodobá ochrana a poradenstvo pre zamedzenie návratu škodcov.

Akými spôsobmi vykonávame deratizáciu?

Deratizácia

Mechanická deratizácia

Mechanická deratizácia zahŕňa použitie fyzických prostriedkov na odchyt alebo odstraňovanie hlodavcov, napríklad pomocou pascí, bariér alebo elektromechanických zariadení.

Táto metóda nezahŕňa použitie chemikálií.

Chemická deratizácia

Chemická deratizácia zahŕňa použitie toxických chemikálií, známych ako rodenticídy, na otrávenie a zabíjanie hlodavcov. Táto metóda sa často používa tam, kde je silná alebo rozsiahla infestácia a mechanické metódy nie sú dostatočne efektívne alebo praktické.

Deratizácia Bezškodcov

Profesionálna deratizácia je najúčinnejší spôsob, ako riešiť problémy s vysokým výskytom hlodavcov.

Správnym plánovaním a odborným prístupom môže byť váš problém s neželanými škodcami vyriešený rýchlo, efektívne, a najmä dlhodobo.

Cieľom našich služieb je zabezpečiť dlhotrvajúcu ochranu pred hlodavcami, ktorí predstavujú vážne riziká nielen v domácnostiach, ale aj v poľnohospodárskom a priemyselnom sektore.

Poskytnutá služba Odporúčaný pracovný postup a použitý materiál Potrebný minimálny počet zásahov – kontrol Cena za jeden zásah bez DPH
Deratizácia bytového domu (panelový dom) Označenie priestorov Min. 2x ročne 35 až 45,- € za vchod
Aplikácia min. 50gr. prípravku na 1box (nie granule) umiestniť v označených uzatvorených boxoch z PVC min. 5ks na 1 vchod
Odstránenie starých nástrah
Výmena poškodených boxov podľa potreby
Vypracovanie protokolu
Deratizácia stravovacie zariadenia – reštaurácie, školská kuchyňa vrátane skladov a technických priestorov. Uloženie uzamknutých a označených monitorovacích boxov min 7ks! Min. 2x ročne od 70,- € za 1 x zásah
Vypracovanie protokolu
Nákres rozmiestnenia boxov
Deratizácia predajní potravín podľa veľkosti a sortimentu Označenie objektu Min. 2x ročne od 60,- € za 1 x zásah
Vypracovanie protokolu
Nákres rozmiestnenia boxov
Deratizácia penzióny, hotely, ubytovacie turistické zariadenia vrátane kuchyne, skladov, technické priestory do 30 izieb Označenie objektu Min. 2x ročne 160,- € za 1 x zásah
Uloženie uzamknutých a označených monitorovacích a deratizačných boxov min 10ks
Výmena lepových dosiek a nástrah min. 2x ročne pri kontrole
Nákres rozmiestnenia boxov
Vypracovanie protokolu
Deratizácia priemyselnej, výrobnej alebo skladovacej haly cca 1000m2 plochy Označenie objektu Min. 2x ročne 120,- € za 1 x zásah
Uloženie uzamknutých a označených deratizačných boxov, nákres rozmiestnenia boxov, výmeny a obmeny druhov nástrah pri kontrole
Vypracovanie protokolu

Minimálna cena za služby aj v prípade zbytočného výjazdu bez zásahu 30,- €

Cena za dopravu podľa skutočne najazdených kilometrov firemným vozidlom zo sídla firmy na miesto výkonu prác a späť

Od 0,20- € za kilometer jazdy firemným vozidlom

* Záruka na práce je poskytnutá vždy len pri dodržaní pokynov od odborne spôsobilého pracovníka a pri vykonaní doporučeného počtu zásahov

* Ceny pri konkrétnych zásahoch obsahujú materiál aj cenu práce

* Pri cenách nie je započítaná doprava na miesto zásahu a späť

* Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Mám záujem o deratizáciu

Objavili sa u vás nežiadúce hlodavce? Kontaktujte nás, vyriešime váš problém.

Kontakt

Ďalšie služby

Blog

Ďalšie články
Go to Top