Deratizácia

Myši a potkany dokážu spôsobiť obrovské škody na majetku či už v domácnostiach znečisťovaním prostredia výkalmi ale aj poškodzovaním nábytku, podlahy, kobercov prípadne znehodnotenia a znečistenia potravy. Títo neželaní spoločníci predstavujú hrozbu aj v poľnohospodárskom ale aj priemyselnom sektore. V halách a skladoch znečisťujú verejné priestranstvá a poškodzujú tovar a tým môžu spôsobiť závažné ekonomické škody. Najväčším rizikom je však ohrozovanie zdravia rozširovaním nebezpečných infekčných chorôb ako napríklad toxoplazmóza, salmonelóza, lysterióza, mor, besnota alebo zápal mozgových blán.

Problém s hlodavcami je predovšetkým sezónna záležitosť, na jar sa častejšie dostávajú ku svojmu zdroju potravy a na jeseň zase hľadajú teplé úkryty aby dokázali prežiť zimné obdobie. Tento problém sa ľudstvo snažilo riešiť prirodzenými predátormi, predovšetkým mačkami. Boli aj miesta kde mačku sa použiť nedalo a tam sa to riešilo pascami, nástrahami a lepidlami. Najefektívnejším spôsobom vo všetkých smeroch sa rokmi osvedčila deratizácia.

Deratizácia Bezškodcov
Deratizácia

Deratizácia vykonávaná odborníkmi je najobľúbenejším spôsobom riešenia problémov vysokého výskytu myší a potkanov v obytných priestoroch. Dôležitá je najmä prevencia, čiže netreba vytvoriť hlodavcom priaznivé podmienky pre ich spolunažívanie a rozmnožovanie. Deratizácia môže byť mechanická (pascami) alebo chemická (jedmi).

Výhody deratizácie sú predovšetkým v tom, že profesionálni deratizéri vám vedia vopred poradiť kde a aký druh protiopatrenia je najvýhodnejšie použiť. Ak je celý
proces vykonaný odborne a vopred nastaveným strategickým plánom, váš problém s neželanými hosťami môže byť vyriešený dlhodobo a v najlepšom prípade aj natrvalo.

Poskytnutá služba Odporúčaný pracovný postup a použitý materiál Potrebný minimálny počet zásahov – kontrol Cena za jeden zásah bez DPH
Deratizácia bytového domu (panelový dom) Označenie priestorov Min. 2x ročne 35 až 45,- € za vchod
Aplikácia min. 50gr. prípravku na 1box (nie granule) umiestniť v označených uzatvorených boxoch z PVC min. 5ks na 1 vchod
Odstránenie starých nástrah
Výmena poškodených boxov podľa potreby
Vypracovanie protokolu
Deratizácia stravovacie zariadenia – reštaurácie, školská kuchyňa vrátane skladov a technických priestorov. Uloženie uzamknutých a označených monitorovacích boxov min 7ks! Min. 2x ročne od 70,- € za 1 x zásah
Vypracovanie protokolu
Nákres rozmiestnenia boxov
Deratizácia predajní potravín podľa veľkosti a sortimentu Označenie objektu Min. 2x ročne od 60,- € za 1 x zásah
Vypracovanie protokolu
Nákres rozmiestnenia boxov
Deratizácia penzióny, hotely, ubytovacie turistické zariadenia vrátane kuchyne, skladov, technické priestory do 30 izieb Označenie objektu Min. 2x ročne 160,- € za 1 x zásah
Uloženie uzamknutých a označených monitorovacích a deratizačných boxov min 10ks
Výmena lepových dosiek a nástrah min. 2x ročne pri kontrole
Nákres rozmiestnenia boxov
Vypracovanie protokolu
Deratizácia priemyselnej, výrobnej alebo skladovacej haly cca 1000m2 plochy Označenie objektu Min. 2x ročne 120,- € za 1 x zásah
Uloženie uzamknutých a označených deratizačných boxov, nákres rozmiestnenia boxov, výmeny a obmeny druhov nástrah pri kontrole
Vypracovanie protokolu

Minimálna cena za služby aj v prípade zbytočného výjazdu bez zásahu 30,- €

Cena za dopravu podľa skutočne najazdených kilometrov firemným vozidlom zo sídla firmy na miesto výkonu prác a späť

Od 0,20- € za kilometer jazdy firemným vozidlom

* Záruka na práce je poskytnutá vždy len pri dodržaní pokynov od odborne spôsobilého pracovníka a pri vykonaní doporučeného počtu zásahov

* Ceny pri konkrétnych zásahoch obsahujú materiál aj cenu práce

* Pri cenách nie je započítaná doprava na miesto zásahu a späť

* Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Mám záujem o deratizáciu

Objavili sa u vás nežiadúce hlodavce? Kontaktujte nás, vyriešime váš problém.

Kontakt