Dezinsekcia

Poskytujeme profesionálne služby dezinsekcie s viacročnou praxou, ktoré sú cielené na vaše individuálne potreby.

Naším cieľom je nielen riešiť aktuálne problémy s hmyzom, ale aj zabezpečiť dlhodobú ochranu a prevenciu.

Kontaktujte nás pre odborné poradenstvo a zaistite si bezpečný a pohodlný život bez nechcených hostí.

Mám záujem

Výhody dezinsekcie

  • Účinné riešenie proti širokému spektru hmyzu.
  • Zníženie rizika alergií a infekcií spojených s hmyzom.
  • Zlepšenie celkovej hygieny a komfortu.
  • Zvýšenie kvality a množstva poľnohospodárskej produkcie.
  • Rýchle a diskrétne služby pre minimálny vplyv na váš život a prácu.
  • Profesionálne poradenstvo na prevenciu opätovného výskytu.

Akými spôsobmi vykonávame dezinsekciu?

Dezinsekcia bezškodcov

Mechanická dezinsekcia

Mechanická dezinsekcia je spôsob, ako sa zbaviť hmyzu priamo a fyzicky. Predstavte si to ako odchytávanie múch pomocou lepiacej pásky. Používame rôzne nástroje a zariadenia, aby sme hmyz chytili alebo odstránili z vašich priestorov.

Biologická dezinsekcia

Táto metóda využíva prirodzených nepriateľov hmyzu, ako sú niektoré druhy vtákov alebo iného hmyzu, ktoré sa škodcami živia, a tým ich pomáha kontrolovať. Je to trochu ako mať v záhrade pomocníkov, ktorí za vás vykonávajú prácu a zbavujú vás nevítaných návštevníkov.

Chemická dezinsekcia

Pri chemickej dezinsekcii používame špeciálne prípravky, ktoré môžu škodcov odplašiť alebo zlikvidovať. Môžete si to predstaviť ako použitie spreja proti komárom, ktorý ich drží ďaleko od vás, alebo použitie prípravku, ktorý ich úplne odstráni.

Fyzikálna dezinsekcia

Táto metóda využíva moderné technológie a rôzne fyzikálne faktory ako teplotu, zvuk alebo svetlo na boj proti hmyzu. Predstavte si, že použijete vysokú teplotu na zničenie baktérií, alebo špeciálne svetlo, ktoré láka a potom zabije komáre.

Integrovaný prístup

Ponúkame tiež integrované riešenia, ktoré kombinujú mechanické, chemické a biologické stratégie na dosiahnutie dlhodobej ochrany pred hmyzom a minimalizáciu ich opätovného výskytu.

Dezinsekcia bezškodcov

Či už ide o domácnosti, poľnohospodárske podniky alebo priemyselné objekty, naša spoločnosť má potrebné know-how a technológie na zabezpečenie účinnej ochrany pred neželaným hmyzom.

Hmyz, ako sú šváby, ploštice, mravce, a mnohé ďalšie, nielenže spôsobujú škody na majetku, ale môžu negatívne ovplyvniť aj vaše zdravie.

Preto poskytujeme efektívne metódy dezinsekcie, ktoré zabezpečia ochranu pre vás aj vaše okolie.

Poskytnutá služba Odporúčaný pracovný postup a použitý materiál Potrebný minimálny počet zásahov – kontrol Cena za jeden zásah bez DPH
Zmonitorovanie a potvrdenie výskytu ploštíc v byte odborným pracovníkom, vyhľadanie miest úkrytu pri podozrení na zamorenie bytovej jednotky Obhliadka celého bytu 1 x obhliadka 30,- € za 1 x zásah
Odborné usmernenie dotknutých osôb o ďalšom postupe pri zistení výskytu
Zásah proti ploštici posteľnej garzónka, 1 izbový byt Plošný postrek celého bytu vrátane nábytkov, po ukončení zásahu opätovné zmonitorovanie výskytu pomocou monitorovacích zariadení Odporúčané vykonať 3x opakovaný zásah v rozpätí 15-20 dní medzi postrekmi 70,- € za 1 x zásah
Zásah proti ploštici posteľnej 2-3 izbový byt Plošný postrek celého bytu vrátane nábytkov, po ukončení zásahu opätovné zmonitorovanie výskytu pomocou monitorovacích zariadení Odporúčané vykonať 3x opakovaný zásah v rozpätí 15-20 dní medzi postrekmi 100,- € za 1 x zásah
Zásah v bytovej jednotke proti mravcom čiernym, rybenkám, moliam a inému nežiadúcemu hmyzu Prieskum, zistenie stupňa zamorenia a identifikovanie druhu škodcu, určenie spôsobu zásahu 2x 70,- € za 1 x zásah
Aplikácia postreku alebo požerových nástrah príp. feromónových lapačov
Zásah proti mravcom čiernym príp. inému lezúcemu hmyzu v rodinnom dome cca 10×10 metrov plochy interiér a exteriér – fasáda Prieskum, zistenie stupňa zamorenia a identifikovanie druhu škodcu, určenie spôsobu zásahu 2x 80,- € za 1 x zásah
Aplikácia postreku alebo požerových nástrah príp. feromónových lapačov
Zásah proti mravcom faraónskym pri plošnom ošetrení všetkých bytových jednotiek a priestorov suterénu Aplikácia – rozloženie požerových nástrah do bytov a priestorov v suteréne bytového domu ( pivnice, šachty …) 1x 15,- € Bytová jednotka plus cena za priestory suterénu a šachiet podľa členenia priestorov a plochy
Zásah proti osám, likvidácia osieho hniezda bez použitia rebríka alebo plošiny Aplikácia účinného insekticídneho prípravku 1x 60,- €
Zásah proti sršňom, likvidácia kolónie sršňov alebo hniezda bez použitia rebríka alebo plošiny Aplikácia účinného insekticídneho prípravku 1x 100,- €
Zásah proti blchám Plošný postrek celého bytu – domu vrátane nábytkov, postelí, stien do výšky 1 meter, zvieracích pelechov prípadne vonkajších kotercov 2x 90,- € za 1 x zásah
Zásah proti rusom alebo švábom v bytovej jednotke alebo dome Zistenie stupňa zamorenia a identifikovanie druhu škodcu, určenie spôsobu likvidácie – postrek, gélovanie, požerové nástrahy 2x 60,- € za 1 x zásah

Minimálna cena za služby aj v prípade zbytočného výjazdu bez zásahu 30,- €

Cena za dopravu podľa skutočne najazdených kilometrov firemným vozidlom zo sídla firmy na miesto výkonu prác a späť

Od 0,20- € za kilometer jazdy firemným vozidlom

* Záruka na práce je poskytnutá vždy len pri dodržaní pokynov od odborne spôsobilého pracovníka a pri vykonaní doporučeného počtu zásahov

* Ceny pri konkrétnych zásahoch obsahujú materiál aj cenu práce

* Pri cenách nie je započítaná doprava na miesto zásahu a späť

* Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Mám záujem o dezinsekciu

Objavil sa u vás nežiaduci hmyz? Kontaktujte nás, vyriešime váš problém.

Kontakt

Ďalšie služby

Blog

Ďalšie články
Go to Top