Dezinsekcia

Na svete žije niekoľko miliónov druhov hmyzu. Mnohé z nich sú užitočné a prinášajú osoh, no veľa hmyzu spôsobuje škodu či už na zdraví alebo na majetku a niektoré dokonca priamo ohrozujú život a bezpečnosť ľudí.

Škodlivý hmyz môže znepríjemňovať život či už v domácnosti alebo v poľnohospodárskom sektore. Tento nežiadúci hmyz môže ničiť potraviny, oblečenie, čalúnené výrobky alebo nábytok. Podaktorý hmyz môže spôsobiť alergické reakcie bodnutím alebo uštipnutím.

Na ochranu pred ublížením na zdraví a vecnými škodami je teda veľmi dôležité vedieť tento druh škodlivého hmyzu správne odplašiť alebo ničiť. Môžeme to docieliť viacerými druhmi.

Dezinsekcia bezškodcov
Dezinsekcia bezškodcov

Mechanicky:  bežný zber alebo likvidácia jednotlivých jedincov ručne prípadne mechanickými lapačmi

Biologicky: využitím prirodzených predátorov, navodenie patologických stavov spôsobujúcich úhyn alebo neukončenie vývoja

Chemicky: použitím jedovatých látok, ktoré spôsobia smrť napadnutých organizmov alebo ich odplašenie

Fyzikálne: použitím vysokej teploty, ultrazvuku či elektrického prúdu ako napríklad elektronického alebo UV lapača

Najlepším riešením je samozrejme vyhľadanie odbornej pomoci. Máme niekoľkoročnú prax v oblasti dezinsekcie a v tomto prípade vám vieme poskytnúť prvotriedne služby v oblasti dezinsekcie a poradíme vám najlepší spôsob na danú situáciu. Len za minulý rok sme ošetrili cez 600 domácností práve proti týmto nepozvaným a nechceným hosťom.

Poskytnutá služba Odporúčaný pracovný postup a použitý materiál Potrebný minimálny počet zásahov – kontrol Cena za jeden zásah bez DPH
Zmonitorovanie a potvrdenie výskytu ploštíc v byte odborným pracovníkom, vyhľadanie miest úkrytu pri podozrení na zamorenie bytovej jednotky Obhliadka celého bytu 1 x obhliadka 30,- € za 1 x zásah
Odborné usmernenie dotknutých osôb o ďalšom postupe pri zistení výskytu
Zásah proti ploštici posteľnej garzónka, 1 izbový byt Plošný postrek celého bytu vrátane nábytkov, po ukončení zásahu opätovné zmonitorovanie výskytu pomocou monitorovacích zariadení Odporúčané vykonať 3x opakovaný zásah v rozpätí 15-20 dní medzi postrekmi 70,- € za 1 x zásah
Zásah proti ploštici posteľnej 2-3 izbový byt Plošný postrek celého bytu vrátane nábytkov, po ukončení zásahu opätovné zmonitorovanie výskytu pomocou monitorovacích zariadení Odporúčané vykonať 3x opakovaný zásah v rozpätí 15-20 dní medzi postrekmi 100,- € za 1 x zásah
Zásah v bytovej jednotke proti mravcom čiernym, rybenkám, moliam a inému nežiadúcemu hmyzu Prieskum, zistenie stupňa zamorenia a identifikovanie druhu škodcu, určenie spôsobu zásahu 2x 70,- € za 1 x zásah
Aplikácia postreku alebo požerových nástrah príp. feromónových lapačov
Zásah proti mravcom čiernym príp. inému lezúcemu hmyzu v rodinnom dome cca 10×10 metrov plochy interiér a exteriér – fasáda Prieskum, zistenie stupňa zamorenia a identifikovanie druhu škodcu, určenie spôsobu zásahu 2x 80,- € za 1 x zásah
Aplikácia postreku alebo požerových nástrah príp. feromónových lapačov
Zásah proti mravcom faraónskym pri plošnom ošetrení všetkých bytových jednotiek a priestorov suterénu Aplikácia – rozloženie požerových nástrah do bytov a priestorov v suteréne bytového domu ( pivnice, šachty …) 1x 15,- € Bytová jednotka plus cena za priestory suterénu a šachiet podľa členenia priestorov a plochy
Zásah proti osám, likvidácia osieho hniezda bez použitia rebríka alebo plošiny Aplikácia účinného insekticídneho prípravku 1x 60,- €
Zásah proti sršňom, likvidácia kolónie sršňov alebo hniezda bez použitia rebríka alebo plošiny Aplikácia účinného insekticídneho prípravku 1x 100,- €
Zásah proti blchám Plošný postrek celého bytu – domu vrátane nábytkov, postelí, stien do výšky 1 meter, zvieracích pelechov prípadne vonkajších kotercov 2x 90,- € za 1 x zásah
Zásah proti rusom alebo švábom v bytovej jednotke alebo dome Zistenie stupňa zamorenia a identifikovanie druhu škodcu, určenie spôsobu likvidácie – postrek, gélovanie, požerové nástrahy 2x 60,- € za 1 x zásah

Minimálna cena za služby aj v prípade zbytočného výjazdu bez zásahu 30,- €

Cena za dopravu podľa skutočne najazdených kilometrov firemným vozidlom zo sídla firmy na miesto výkonu prác a späť

Od 0,20- € za kilometer jazdy firemným vozidlom

* Záruka na práce je poskytnutá vždy len pri dodržaní pokynov od odborne spôsobilého pracovníka a pri vykonaní doporučeného počtu zásahov

* Ceny pri konkrétnych zásahoch obsahujú materiál aj cenu práce

* Pri cenách nie je započítaná doprava na miesto zásahu a späť

* Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Mám záujem o dezinsekciu

Objavil sa u vás nežiaduci hmyz? Kontaktujte nás, vyriešime váš problém.

Kontakt