Deratizácia, Dezinfekcia a Dezinsekcia

Objavil sa u vás nežiaduci hmyz alebo hlodavce? Zavolajte nám, vyriešime váš problém.

Profesionálne, diskrétne a ekologicky zlikvidujeme všetky nežiaduce nepríjemnosti, ktoré sa u vás vyskytli.

Najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia je pokus o svojpomocné hubenie, snaha zlikvidovať drobný hmyz alebo hlodavce vlastnými silami, lacnými, bežne dostupnými prípravkami nestačí, keďže budú odolnejšie. V týchto prípadoch skutočne pomôže iba zásah odborníkov so skúsenosťami. Máme svoje overené postupy a používame zariadenia a prípravky, ktoré pôsobia rýchlo, sú vysoko účinné, nezapáchajú a nie sú pre človeka škodlivé.

Deratizácia hlodavcov – povinnosti a nebezpečenstvá

Deratizácia je proces likvidácie potkanov a iných škodlivých hlodavcov (myší, škrečkov), obzvlášť v obytných priestoroch, menej vo voľnej prírode rôznymi prostriedkami. Deratizácia je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, pretože hlodavce často rozširujú pre človeka nebezpečné choroby, napr. mor. Pre koho vyplýva zo zákona povinnosť vykonať deratizáciu?

Povinnosť týmto nadobúda podľa § 12 ods.2 zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods.1 písm. a), § 52 ods.1 písm. a) a § 53 písm. a) uvedeného zákona vykonávajú všetky fyzické osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

Deratizácia hlodavcov

Deratizácia hlodavcov – povinnosti a nebezpečenstvá

Deratizácia je proces likvidácie potkanov a iných škodlivých hlodavcov (myší, škrečkov), obzvlášť v obytných priestoroch, menej vo voľnej prírode rôznymi prostriedkami. Deratizácia je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, pretože hlodavce často rozširujú pre človeka nebezpečné choroby, napr. mor. Pre koho vyplýva zo zákona povinnosť vykonať deratizáciu?

Povinnosť týmto nadobúda podľa § 12 ods.2 zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods.1 písm. a), § 52 ods.1 písm. a) a § 53 písm. a) uvedeného zákona vykonávajú všetky fyzické osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

Deratizácia hlodavcov
Dezinsekcia hmyzu

Dezinsekcia

Dezinsekcia je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na ničenie hmyzu a iných článkonožcov. Aplikuje sa predovšetkým s cieľom likvidovať epidemiologicky alebo hospodársky škodlivé článkonožce (napr. švábov, ploštíc, bĺch, vší, komárov, mravcov, múch, kobyliek, pásaviek atď.), ktorí môžu byť prenášačmi chorôb alebo pôsobia škody na poľnohospodárskej výrobe či výrobkoch.

Účinný proces dezinsekcie zabezpečujeme v boji proti nežiaducemu hmyzu nasledujúcimi metódami:

Mechanická dezinsekcia: spočíva v bežnom zbere, likvidácia jedincov prebieha ručne alebo mechanickými lapačmi
Chemická dezinsekcia: používame najefektívnejšie jedovaté látky, ktoré  spôsobujú  smrť napadnutých organizmov (insekticídy), alebo ich odpudenie
Fyzikálna dezinsekcia: využívame vysokú teplotu, ultrazvuk, elektrický prúd (lapače) prípadne slnečné ionizujúce alebo iné žiarenie

Dezinsekcia

Dezinsekcia je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na ničenie hmyzu a iných článkonožcov. Aplikuje sa predovšetkým s cieľom likvidovať epidemiologicky alebo hospodársky škodlivé článkonožce (napr. švábov, ploštíc, bĺch, vší, komárov, mravcov, múch, kobyliek, pásaviek atď.), ktorí môžu byť prenášačmi chorôb alebo pôsobia škody na poľnohospodárskej výrobe či výrobkoch.

Účinný proces dezinsekcie zabezpečujeme v boji proti nežiaducemu hmyzu nasledujúcimi metódami:

Mechanická dezinsekcia: spočíva v bežnom zbere, likvidácia jedincov prebieha ručne alebo mechanickými lapačmi
Chemická dezinsekcia: používame najefektívnejšie jedovaté látky, ktoré  spôsobujú  smrť napadnutých organizmov (insekticídy), alebo ich odpudenie
Fyzikálna dezinsekcia: využívame vysokú teplotu, ultrazvuk, elektrický prúd (lapače) prípadne slnečné ionizujúce alebo iné žiarenie

Dezinsekcia hmyzu

Dezinfekcia

Dezinfekcia je proces alebo činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiaducich mikroorganizmov. Dezinfekciu vykonávame celoplošne v hoteloch, reštauráciách, školách, materských školách, zdravotníckych zariadeniach a vo všetkých verejných priestoroch. Postupujeme vždy najvhodnejšou metódou a to fyzikálnou alebo chemickou, často kombináciou oboch. Fyzikálna je vykonávaná suchou parou, vďaka čomu je úspešnosť 99,9% v likvidácii mikroorganizmov. Chemická sa vykonáva celoplošne pomocou postrekovača a koncentrátov. Dezinfekčné prípravky hrubým zásahom ničia živú hmotu na predmetoch. Prípravky majú baktericídny, fungicídny, tuberkulocídny a virucídny účinok (prevencia aj voči koronavírusu).

Dezinfekcia

Dezinfekcia

Dezinfekcia je proces alebo činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiaducich mikroorganizmov. Dezinfekciu vykonávame celoplošne v hoteloch, reštauráciách, školách, materských školách, zdravotníckych zariadeniach a vo všetkých verejných priestoroch. Postupujeme vždy najvhodnejšou metódou a to fyzikálnou alebo chemickou, často kombináciou oboch. Fyzikálna je vykonávaná suchou parou, vďaka čomu je úspešnosť 99,9% v likvidácii mikroorganizmov. Chemická sa vykonáva celoplošne pomocou postrekovača a koncentrátov. Dezinfekčné prípravky hrubým zásahom ničia živú hmotu na predmetoch. Prípravky majú baktericídny, fungicídny, tuberkulocídny a virucídny účinok (prevencia aj voči koronavírusu).

Dezinfekcia

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom alebo na telefónnom čísle

Kontakt