Dezinfekcia

Dezinfekcia sa stala súčasťou nášho života. Používame ochranné rúška, dezinfikujeme sa v obchodoch, bankách, na čerpacích staniciach, ale aj v reštauráciách, knižniciach či vo výrobných podnikoch. Pravidelne sa čistia často používané plochy, ako sú kľučky, úchytky, vypínače či výťahy.

Pri dezinfekcii si vyberáme stále najvhodnejšiu metódu a to buď fyzikálnu alebo chemickú. Často je to kombinácia oboch. Fyzikálna je vykonávaná parou, vďaka čomu je úspešnosť 99,9 v likvidácii mikroorganizmov. Chemická sa vykonáva celoplošne pomocou postrekovača a koncentrátov. Dezinfekčné prípravky hrubým zásahom ničia živú hmotu na predmetoch. Prípravky majú baktericídny, fungicídny, tuberkulocídny a virucídny účinok, čo je vlastne aj prevencia voči koronavírusu.

Dezinfekcia
Polymerova dezinfekcia

Od Marca 2020 sme sa všetci naučili, čo slovo dezinfekcia znamená. Počas tohto roka sa spravilo veľa úspešných pokrokov v rámci dezinfekcie a jednou z nich je aj nami ponúkaná a vykonávaná polymérova dezinfekcia priestorov a povrchov.

Táto forma je odlišná hlavne tým že poskytuje dezinfekciu až na 7 dní od aplikácie a to aj v prípade keď dochádza k neustálej kontaminácii. Tieto vlastnosti sa veľmi hodia v súčasnej dobe kde je väčší pohyb ľudí.

Poly hmg je prípravok na dezinfekciu povrchov, ktorý je charakteristický silným a dlhotrvajúcim antibakteriálnym, antivírusovým, protizápachovým a protiplesňovým účinkom bez negatívnych vplyvov na akékoľvek ošetrované materiály ako napríklad sklo, drevo, kovy, plast, papier, textílie, alebo gumu.

Poskytnutá služba Odporúčaný pracovný postup a použitý materiál Potrebný minimálny počet zásahov – kontrol Cena za jeden zásah bez DPH
Dezinfekcia bytovej jednotky po zosnulom bez vypratávania Aplikácia vhodného dezinfekčného prípravku 1x Od 150,- €
Dezinfekcia automobilov – pohrebníctvo, polícia, kabína kamióna, osobné automobily Aplikácia vhodného dezinfekčného prípravku 1x Od 25,- € podľa veľkosti automobilu
Dezinfekcia rodinného domu 100-150m2 Aplikácia vhodného dezinfekčného prípravku 1x 50,- €
Dezinfekcia menšej haly/ fabriky/ kancelárskych priestorov 300-500 m2 Aplikácia vhodného dezinfekčného prípravku 1x Od 150,- €
Dezinfekcia priestoru nad 1000m2 Aplikácia vhodného dezinfekčného prípravku 1x Cena dohodou

Minimálna cena za služby aj v prípade zbytočného výjazdu bez zásahu 30,- €

Cena za dopravu podľa skutočne najazdených kilometrov firemným vozidlom zo sídla firmy na miesto výkonu prác a späť

Od 0,20- € za kilometer jazdy firemným vozidlom

* Záruka na práce je poskytnutá vždy len pri dodržaní pokynov od odborne spôsobilého pracovníka a pri vykonaní doporučeného počtu zásahov

* Ceny pri konkrétnych zásahoch obsahujú materiál aj cenu práce

* Pri cenách nie je započítaná doprava na miesto zásahu a späť

* Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Mám záujem o dezinfekciu

Potrebujete dezinfikovať miestnosť alebo objekty? Kontaktujte nás, vyriešime váš problém.

Kontakt

Ďalšie služby

Blog

Ďalšie články
Go to Top