Jesenné počasie sa pomaly blíži a spolu s ním prichádzajú aj rôzne úlohy spojené s udržiavaním našich domovov a záhrad v čistote a bezpečí.

Jedným z dôležitých aspektov je zabezpečiť ochranu pred škodcami, ktorí by mohli spôsobiť nepríjemnosti a škody na našom majetku.

V tomto článku sa pozrieme na dôležitosť deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie v septembri a prinášame vám tipy, triky a ekologické riešenia na boj proti škodcom.

Dôležitosť pravidelnej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie

Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia sú neoddeliteľnou súčasťou udržiavania čistoty a hygieny v našich domovoch a záhradách. S nástupom chladnejšieho počasia majú mnohí škodcovia tendenciu hľadať prístrešok a potravu v blízkosti ľudských domovov. Tým pádom sa zvyšuje riziko ich výskytu vo vnútri.

Deratizácia: Boj proti potkanom a myšiam

Deratizácia je procesom, pri ktorom sa zabezpečuje eliminácia potkanov a myší z daného prostredia. Tieto hlodavce môžu spôsobiť vážne problémy v domácnostiach, prevažne týkajúce sa hygieny a zdravia. Nielenže dokážu poškodiť potraviny a objaviť sa na najnečakanejších miestach, ale tiež môžu prenášať rôzne choroby, ktoré sú nebezpečné pre ľudí.

Pri deratizácii sa využívajú rôzne metódy a postupy. Klasickými metódami sú použitie nástrah, ktoré obsahujú jed a umiestňovanie pascí. Moderné metódy zahŕňajú použitie ultrazvuku alebo elektromagnetických impulzov, ktoré odrádzajú hlodavce od pobytu v určitých oblastiach. Je však dôležité zabezpečiť, aby deratizáciu vykonávali odborníci, pretože použitie toxických látok môže byť nebezpečné pre ľudské zdravie a domáce zvieratá.

Tipy a triky na jesennú ochranu pred potkanmi a myšami

 • Zapečatené zásoby potravín: Ukladajte suroviny a potraviny do pevne uzatvorených nádob, aby ste predišli prístupu potkanov a myší k potrave.
 • Zakryte otvory a trhliny: Skontrolujte svoj dom na prítomnosť možných vstupných bodov pre hlodavce a uzatvorte ich, aby sa potkany a myši nemohli dostať dnu.
 • Upratovanie okolia domu: Zabezpečte, aby okolie vášho domu bolo čisté a bez nepotrebných vecí, ktoré by mohli slúžiť ako úkryt pre potkany a myši.
 • Profesionálna deratizácia: Ak máte problémy s výskytom potkanov a myší, neváhajte kontaktovať profesionálnu firmu na deratizáciu. Skúsení technici môžu správne identifikovať problém a zvoliť efektívne postupy.

Dezinsekcia: Ochrana pred hmyzom

Dezinsekcia je proces, ktorým sa zabraňuje vstupu a rozmnožovaniu hmyzu v oblastiach, kde by mohol spôsobiť škody alebo ohroziť zdravie ľudí. Hmyz, ako pavúky, mravce, komáre, blchy a iné, môžu byť nepríjemné a zároveň môžu šíriť choroby. Dezinsekcia môže zahŕňať postrekovanie, umiestňovanie nástrah alebo použitie repelentov.

Pri dezinsekcií je dôležité zohľadniť aj ekologické aspekty a minimalizovať použitie chemických látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na životné prostredie. Preto sa stále viac uprednostňujú prírodné repelenty a ekologické metódy, ako sú použitie bylinných extraktov, citrusových olejov a iných prírodných prostriedkov.

Tipy a triky na jesennú ochranu pred hmyzom

 • Udržujte čistotu a suchosť: Mravce a iný hmyz sa radi zdržiavajú v oblastiach s vlhkosťou a zvyškovou potravou. Udržujte svoje priestory čisté a suché.
 • Odstránenie zbytočných vodných zdrojov: Odstráňte stojatú vodu z okolia vášho domu, aby ste minimalizovali prítomnosť komárov.
 • Prírodné repelenty: Použite prírodné repelenty, ako sú éterické oleje citróna, eukalyptu alebo levandule, ktoré môžu odpudzovať niektoré druhy hmyzu.
 • Zabezpečenie okien a dverí: Skontrolujte, či sú okná a dvere správne utesnené, aby sa zabránilo vstupu hmyzu do vášho domu.

Dezinfekcia: Prevencia šírenia chorôb

Dezinfekcia je proces, ktorým sa znižuje počet mikroorganizmov, ako sú baktérie, vírusy a plesne, na povrchoch a vo vzduchu. Dezinfekcia je dôležitá nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale aj v domácnostiach a verejných priestoroch, najmä počas pandémií a sezóny chrípkových ochorení.

Pri dezinfekcii sa používajú dezinfekčné prostriedky, ktoré majú schopnosť zničiť alebo inaktivovať mikroorganizmy. Dôležité je vybrať si správny typ dezinfekčného prostriedku v závislosti od povahy povrchu a potreby dezinfekcie. Pri dezinfekcii je nevyhnutné dodržiavať pokyny výrobcu a zabezpečiť, aby bol proces vykonaný efektívne a bezpečne.

Tipy a triky na jesennú ochranu pred mikroorganizmami

 • Pravidelné umývanie rúk: Jesenné obdobie je často spojené so zvýšeným výskytom chrípkových a respiračných ochorení. Pravidelné umývanie rúk mydlom a teplou vodou je jednoduchým spôsobom, ako sa chrániť pred šírením baktérií a vírusov.
 • Čistenie povrchov: Dezinfikujte často dotýkané povrchy, ako sú dverné rukoväte, kľučky, diaľkové ovládače a podobne. Použite dezinfekčné prostriedky, ktoré sú účinné proti mikroorganizmom.
 • Vetranie miestností: Vetrajte svoje miestnosti pravidelne, aby ste zabezpečili prísun čerstvého vzduchu a znížili množstvo baktérií vo vnútornom prostredí.
 • Používanie dezinfekčných prostriedkov: Pri dezinfekcii povrchov používajte dezinfekčné prostriedky, ktoré sú schválené a účinné proti rôznym druhom mikroorganizmov.

 

Škodcovia v septembri na Slovensku

V septembri sa na Slovensku vyskytujú rôzne druhy škodcov, ktoré sa môžu snažiť nájsť útočisko vo vašich domovoch a záhradách.

Patrí sem napríklad kútnik domový (Tegenaria spp.), ktorý s nástupom chladnejšieho počasia hľadá teplejšie prostredie vo vnútri budov.

Ďalším častým septembrovým návštevníkom môžu byť potkany hnedé (Rattus norvegicus). Tie sa začínajú pripravovať na nadchádzajúcu zimu a často hľadajú prístrešie v blízkosti ľudských domovov.

Okrem toho môžu byť v septembri viditeľné aj invázne druhy hmyzu, ako napríklad mucha domáca (Musca domestica), či osa obyčajná (Vespula vulgaris). Tieto druhy môžu byť nielen nepríjemnými rušiteľmi pri jedle na záhrade, ale aj v domácnostiach, kde sa môžu snažiť získať potravu.

V prípade, že sa vám doma alebo na vašej záhrade objavia nežiaduci škodcovia, je vhodné zvážiť možnosť kontaktovať odbornú spoločnosť zameranú na ich kontrolu, aby ste mali istotu, že budete postupovať efektívnym a bezpečným spôsobom.

 

Pomoc od tímu Bezškodcov

Ak máte problémy so škodcami a hľadáte profesionálnu pomoc, môžete sa spoľahnúť na tím Bezškodcov. S našimi dlhoročnými skúsenosťami v oblasti deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie vám dokážeme poskytnúť efektívne riešenia na ochranu vášho domova.

Naši profesionálni technici majú odborné znalosti a skúsenosti na správne identifikovanie druhov škodcov, vyhodnotenie miery infestácie a zvolenie správnych postupov na ich elimináciu. Taktiež majú prístup k bezpečným a účinným prostriedkom, ktoré sú potrebné na úspešné vykonanie týchto procesov.

Využitím služieb odborníkov sa môžete spoľahnúť na kvalitu a bezpečnosť pri riešení problémov so škodcami, čím zabezpečíte bezpečie a pohodu pre vás a vašu rodinu.

 

V závere je dôležité mať na pamäti, že prevencia je kľúčová. Pravidelnou deratizáciou, dezinsekciou a dezinfekciou môžete minimalizovať riziko výskytu škodcov vo vašom prostredí.

 

Kontaktujte nás:
Email: info@bezskodcov.sk
Tel.: 0917 660 394